Medlem

Välkommen som medlem


Som medlem får du möjlighet att vara med på våra föreningsmöten och arrangemang.


Oftast är även vänner välkomna dock till ett något högre pris. Målsättningen med detta är att öka intresset för Wagners musik och få mer medlemmar till Sällskapet.


På startsidan hittar du planerade aktiviteter. Återkommande aktiviteter är sångtävlingen mellan unga wagnersångare där segraren tilldelas Bayreuth-Stipendium.


Sällskapet bevakar vilka Wagneroperor som visas och har arrangerat resor till operahusen i Norden. När direktsända Wagneroperor visas på Bio Roy i Göteborg arrangerar vi en introduktion av operan signerad Göran Gademan, dramaturg på GöteborgsOperan.


Sällskapet söker köprätter till festspelsbiljetter i Bayreuth varje år. Får vi några biljetter lottas dessa ut bland intresserade medlemmar.


Bli medlem

Du blir medlem genom att skicka e-post till wsg@wsg.se med dina kontaktuppgifter (adress, telefon/mobil-nummer och e-post). Samtidigt betalar du in avgiften till Sällskapets bankgiro 473-8043.


Årsavgiften för 2019 efter beslut på årsmötet den 2018-04-07:

       -  Fullbetalande medlem 250 SEK, varav 50 SEK avsätts direkt till sångartävlingens Bayreuth-Stipendium.

        -  Familjemedlem med samma adress: 150 SEK.


50 SEK av medlemsavgiften avsätts direkt till sångtävlingens Bayreuth-stipendium. Sällskapet söker dessutom pengar till sin stipendiefond. Vi ser även med stor tacksamhet fram emot frivilliga bidrag till stipendiefonden.


Sällskapet har svårt att informera sina medlemmar via post. All information sker via e-post och vår hemsida.


Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi, Wagner-Sällskapet i Göteborg, har anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla i hela EU den 25 maj.

 

De personuppgifter vi samlar in är de som du själv har uppgivit till oss när du registrerar dig som medlem. 

Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka information till dig via e-post. Vi delar inte dina personuppgifter med andra, de stannar hos oss.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till kommunikation från oss.


Du är välkommen att kontakta oss på wsg@wsg.se om du har frågor! 

         ____________________________________________________________________________________

Bästa sättet att komma i kontakt med Wagner-Sällskapet i Göteborg

är att skicka e-post till styrelsen@wsg.se

Det går bra att kontakta Styrelsen direkt.

 

Styrelsen 2018

 

Ordförande          Lennart Röök                 lennart@wsg.se                    0705-812 560

Vice Ordförande  Jan Holzhausen             janhol@live.se                      0707-609 515

Kassör                 Lars Larsson                  Lasse_L4@outlook.com       0705-759 057

Sekreterare         Lillemor Madeyski          lillemor@wsg.se                    0733-742 292

Ledamot              Annika Lidvall                 annika.lidvall@me.com

Suppleant            Thore Berntsson             thore.berntsson@chalmers.se

Suppleant            Inga Ryberg                   inga.ryberg@comhem.se

Revisor                Holger Mattson             

Revisor suppl      Eva Norling                    evno52@gmail.com       

Kontaktuppgifter 


Wagner-Sällskapet i Göteborg c/o L Röök, Terrassgatan 5, SE-411 33 Göteborg,  E-post: wsg@wsg.se

Webmaster: Lillemor Madeyski E-post: lillemor@wsg.se