Medlem

Kontaktuppgifter

 

Wagner-Sällskapet i Göteborg c/o L Röök, Sköllunga Östergård, 444 94 Ucklum E-post: wsg@wsg.se

Webmaster: Lillemor Madeyski E-post: lillemor@wsg.se

 

Välkommen som medlem

 

Som medlem får du möjlighet att vara med på våra föreningsmöten och arrangemang.

 

Oftast är även vänner välkomna dock till ett något högre pris. Målsättningen med detta är att öka intresset för Wagners musik och få mer medlemmar till Sällskapet.

 

På startsidan hittar du planerade aktiviteter. Återkommande aktiviteter är sångtävlingen mellan unga wagnersångare där segraren tilldelas Bayreuth-Stipendium.

 

Sällskapet bevakar vilka Wagneroperor som visas och har arrangerat resor till operahusen i Norden. När direktsända Wagneroperor visas på Bio Roy i Göteborg arrangerar vi en introduktion av operan signerad Göran Gademan, dramaturg på GöteborgsOperan.

 

Sällskapet uppmärksammar Richard Wagners födelsedag den 22 maj varje år med en medlemsaktivitet.

 

Sällskapet söker köprätter till festspelsbiljetter i Bayreuth varje år. Får vi några biljetter lottas dessa ut bland intresserade medlemmar.

 

Du blir medlem genom att skicka e-post till wsg@wsg.se med dina kontaktuppgifter (adress, tele/mobil-nummer och e-post). Samtidigt betalar du in avgiften till Sällskapets bankgiro 473-8043.

 

År 2017 är årsavgiften 250 SEK per medlem. Familjemedlem som bor på samma adress betalar 200 SEK extra per person. 50 SEK av medlemsavgiften avsätts direkt till sångtävlingens Bayreuth-stipendium. Sällskapet söker dessutom pengar till sin stipendiefond. Vi ser även med stor tacksamhet fram emot frivilliga bidrag till stipendiefonden.

 

Sällskapet har svårt att informera sina medlemmar via post. All information sker via e-post och vår hemsida.

 

____________________________________________________________________________________________

Bästa sättet att komma i kontakt med Wagner-Sällskapet i Göteborg

är att skicka e-post till styrelsen@wsg.se

Det går bra att kontakta Styrelsen direkt.

Styrelsen 2017

 

Ordförande Lennart Röök lennart@wsg.se 0705-812 560

Kassör Lars Larsson Lasse_L4@outlook.com 0705-759 057

Sekreterare Lillemor Madeyski lillemor@wsg.se 0733-742 292

Ledamot Annika Lidvall annika.lidvall@me.com

Ledamot Jan Holzhausen janhol@live.se

Suppleant Thore Berntsson thore.berntsson@Chalmers.se

Suppleant Inga Ryberg inga.ryberg@comhem.se

Revisor Holger Mattson

Revisor suppl Eva Norling evno52@gmail.com