Arkiv

 

Wagnerkneipe

En föreläsning med Thore Berntsson genomfördes den 1 februari 2018, i "Drottning Kristinas Jaktslott",

 

Thore Berntsson kåserade om ”Wagners musik - en resa från klassicism till modernism”. Han tog utgångspunkt i Wagners starka musikaliska utveckling från de tidiga intrycken från wienklassikerna och deras efterföljare i början av 1800-talet till hans egna påverkan på musiken vid romantikens upplösning i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Thore beskrev hur Wagner påverkades av tyska sångspelets utveckling ända från Mozarts Trollflöjten, av Meyerbeers operor, av Mendelsohn och betonade framförallt Beethovens stora betydelse och diskuterade också hur Wagner själv påverkade utvecklingen mot den moderna musiken, exempelvis med Tristanmusiken.

 

 

Årsmötes-

protokoll

 

 

=============================

 

Verksamhets-

berättelse

 

Arkiv

 

Sällskapet startade sin aktiva verksamhet 2010 och har idag ca 100 medlemmar samt sex hedersmedlemmar: Hovsångerskan Helena Döse, Hovsångerskan MariAnne Häggander, GöteborgsOperans Dramaturg Göran Gademan, Operasångerskan Annalena Persson, Musikproducent Gunilla Flinck och Musikagent Dietrich E. Gross.

 

Sällskapet är en helt fristående förening och medlem i det internationella förbundet ”Richard-Wagner-Verband International”.

Karin Fjellander, sopran - blev årets segrare i 2017 års Bayreuth-stipendiat. Juryns motivering var: "För ett perfekt framförande av Ariadnes monolog med säker röstbehandling, fin kommunikation och klangfullhet över hela registret. Säkert uttal och språkförståelse. Detsamma gäller Elisabeths hälsningssång med absolut fri höjd."

Tanja Soininen, sopran - blev 2016 års Bayreuth-stipendiat. Juryn motivering var: "Med oerhört säker röstkontroll, undersköna pianissimon och genomgripande gestaltning visade hon såväl i Anna Bolena som Elsa i Lohengrin att hon är en sångerska att räkna med i en bred repertoar."

Mikael Onelius, segrare i 2015 års Bayreuth-stipendiat. Juryns motivering var:" Med en fin och klar röstplacering håller Mikael Onelius ihop sina stycken med en mogen tolkning och ett självklart musicerande som imponerar. Han ger prov på god genomslagskraft och fin textning."

Hedersmmedlem Gunilla Flinck, Detlev Eisinger och Lennart Röök var glada efter den lyckade konserten i April 2010

Detlev Eisinger, från Tyskland

känd från festspelen i Bayreuth genomförde den

18-19 april 2010 inför uppförandet av Wagneroperan Mästersångarna en uppskattad transkription genom att demonstrera musiken såväl verbalt som med brilliant pianoteknik.

År 2013 firades 200-årsjubileet av Richard Wagners födelse runt om i världen. I Göteborg samarbetade Wagner-Sällskapet i Göteborg och GöteborgsOperan genom att bjuda in till en musikalisk introduktion till Tristan och Isolde. Detlev Eisinger spelade ledmotiven och kommenterade handlingen musikaliskt. Publiken fick dessutom avnjuta en pianotranskription av operan Tristan och Isolde.

Birgit Nilsson

Länkar till historik Birgit Nilsson-sällskapet

 

 

Rebecca Fjällsby, mezzosopran blev årets segrare i 2018 års Bayreuth-stipendiat. Hon ackompanjerades av Bo Ericsson. Rebecca har gjort sin klassiska sångutbildning vid Operahögskolan i Stockholm. Sceniska erfarenheter har Rebecca erhållit från ett flertal operahus såsom Opera Academy i Berlin, Kungliga Operan i Stockholm och Wermlandsoperan i Karlstad.

Juryns motivering var: "För en fulländad gestaltning med klar textning egaliserad ton och fyllig klang. Ett gediget professionellt framförande. Hon levererade med skönt mörk Wagnertimbre och kommunicerade avspänt som Fricka."

 

Susanna Reuter, mezzosopran - Bayreuth-stipendiat och segrare i 2013 års sångtävling. Juryns motivering var: "Susanna Reuter får priset för sin tolkning av ”Träume” ur Wesendoncklieder, där hon uppvisade en fascinerande vacker mezzoklang. Hon gav där prov på en personlig timbre och ett konstnärligt uttryck."

Charlotta Henricsson - Bayreuth-stipendiat och segrare i 2012 års sångtävling. Juryns motivering var: "Charlotta Henricson gav oss starka interpretationer med sin sång, visade en självklar musikalitet och stor sångarglädje och vi önskar henne all framgång i hennes framtida karriär."

Göran Gademan, som är hedersmedlem i Wagners-Sällskapet i Göteborg och dramaturg på GöteborgsOperan höll i föreläsningsserien om Richard Wagner hösten 2013-våren 2014.

Hovsångerskan Helena Döse är hedersmedlem i Wagners-Sällskapet i Göteborg

Lördagen den 31 januari 2015 - genomfördes en utflykt till Bierstube ”Sköllunga Östergård” Ucklum. Wagnersällskapet bjöd in till en trivselkväll i Wagners anda.