Medlem


Välkommen som medlem

Sällskapet startade sin aktiva verksamhet 2010 och har idag ca 120 medlemmar och av dessa är sex hedersmedlemmar. Hovsångerskan Helena Döse, Hovsångerskan MariAnne Häggander, GöteborgsOperans Dramaturg Göran Gademan, Operasångerskan Annalena Persson, Musikproducent Gunilla Flinck och

Musikagent Dietrich E. Gross. 


Sällskapet är en helt fristående förening och är medlem i det internationella förbundet ”Richard-Wagner-Verband International”.


Återkommande aktiviteter är bland annat sångtävlingen för unga wagnersångare där segraren tilldelas Bayreuth-stipendium.


Sällskapet bevakar vilka Wagner-operor som visas och har arrangerat resor till andra operahus. När direktsända Wagner-operor visas på Bio Roy i Göteborg arrangerar vi introduktioner innan föreställningarna.

Vill du resa till Festspelen i Bayreuth är det en fördel att vara medlem. Vår förening har en kvot biljetter beroende på medlemsantalet. 

Våra föreningsmöten och arrangemang är uppskattade.


Bli medlem

Du blir medlem genom att skicka e-post till wsg@wsg.se med dina kontaktuppgifter (adress, telefon/mobil-nummer och e-post). Samtidigt betalar du in avgiften till Sällskapets bankgiro 473-8043 eller Swish 123 209 74 83


Årsavgiften för 2019 och 2020 är efter beslut på årsmötet den 2019-04-06:

       -  Fullbetalande medlem 250 SEK.

        -  Medlemmar på samma adress betalar 200 SEK/person.


Vi ser även med stor tacksamhet fram emot frivilliga bidrag till stipendiefonden.


Sällskapet har svårt att informera sina medlemmar via post. All information sker via e-post och vår hemsida.
 

Styrelsen 2019

 

Ordförande         Thore Berntsson             thore.berntsson@wsg.se                   0707-357 809

Kassör                Lars Larsson                   Lasse_L4@outlook.com                    0705-759 057

Ledamot             Ann-Christin Ericsson     ann-christin.ericsson@univar.com     0704-378 838

Ledamot             Annika Lidvall                  annika.lidvall@me.com                     0706-252 288

Ledamot             Jan Holzhausen              janhol@live.se                                   0707-609 515

Ledamot             Lennart Röök                  l.rook@telia.com                                0705-812 560

Suppleant           Inga Ryberg                    inga.ryberg@comhem.se                   0707 124 890