Medlem


Välkommen som medlem

Sällskapet startade 2008 0ch sin aktiva verksamhet 2010. Idag är vi ca 140 medlemmar och av dessa är sex hedersmedlemmar. Hovsångerskan Helena Döse, Hovsångerskan MariAnne Häggander, GöteborgsOperans Dramaturg Göran Gademan, Operasångerskan Annalena Persson, Musikproducent Gunilla Flinck,

Musikagent Dietrich E. Gross, Pianist Martin Andersson och Musikagent Maximilian Schattauer.


Sällskapet är en helt fristående förening och är medlem i det internationella förbundet ”Richard-Wagner-Verband International”.


Återkommande aktiviteter är bland annat sångtävlingen för unga wagnersångare där segraren tilldelas Bayreuth-stipendium.


Sällskapet bevakar vilka Wagner-operor som visas och har arrangerat resor till andra operahus. När direktsända Wagner-operor visas på Bio Roy i Göteborg arrangerar vi introduktioner innan föreställningarna.

Vill du resa till Festspelen i Bayreuth är det en fördel att vara medlem. Vår förening har en kvot biljetter beroende på medlemsantalet. 

Våra föreningsmöten och arrangemang är uppskattade.


Bli medlem

Du blir medlem genom att skicka e-post till wsg@wsg.se med dina kontaktuppgifter (adress, telefon/mobil-nummer och e-post). Samtidigt betalar du in avgiften till Sällskapets bankgiro 473-8043 eller Swish 123 209 74 83


Årsavgiften för 2023 är 250 SEK/person efter beslut på årsmötet den 2022-04-10. 

       


Vi ser även med stor tacksamhet fram emot frivilliga bidrag till stipendiefonden.


Sällskapet har svårt att informera sina medlemmar via post. All information sker via e-post och vår hemsida. 

Styrelsen 2022

Ordförande         Ann Christin Eriksson     ann@oqrsab.com                        0704-378 838

Vice ordförande Jan Carlström                  jancarlstrom22@gmail.com       0709-694388

Kassör                Lars Larsson                    lasse_L4@outlook.com              0705-759 057 

Sekreterare        Lennart Röök                   l.rook@telia.com                        0705-812 560

Klubbmästare    Annika Lidvall                  annika.lidvall@me.com             0706-252 288 

Ledamot             Liza Södergård Eriksson  liza.eriksson@hotmail.com        0730-572 357

Suppleant          Inga Ryberg                     inga.ryberg@gmail.com             0707 124 890

Suppleant          Thore Berntsson               thore.berntsson@wsg.se           0707-357809