Bayreuth-Stipendium

Maria Sveinungsen, mezzosopran

Eugena Babich,mezzosopran

Helena Hedman, sopran

Rebecca Hellbom, sopran 

Georg Källström, tenor

Elisabeth Leyser, Mezzosopran

Rebecca Fjällsby, mezzosopran

Karin Fjellander, sopran

Tanja Soininen, sopran

Mikael Onelius, tenor

Susanna Reuter, mezzosopran

Charlotta Henricsson, sopran

tillsammans med dåvarande ordförande Lennart Röök


BAYREUTH-STIPENDIUM/ SÅNGARTÄVLING

2023

 

Wagner-Sällskapet i Göteborg bjuder in till sångartävling i St Jakobs Kyrka lördagen den 14 oktober 2023. Segraren erhåller föreningens Bayreuth-stipendium 2024. 

 

Vi vill ge unga lovande artister möjlighet att resa till Bayreuth och följa Wagner-festspelen sommaren 2024 som inspiration för sin framtida gärning. Vinnarna får chansen att möta, lära känna och inspireras av andra unga lovande Wagner-sångare från hela världen och att etablera kontakter för framtiden.

 

Stipendiet kan sökas av sångare som är född 1989 eller senare och har Richard Wagners musik som intresse. Den sökande skall dessutom arbeta eller studera i Sverige.


Den sökande förväntas sjunga två stycken varav minst ett ur sin Wagner-repertoar.

 För att kunna arrangera denna sångtävling under en dag kommer max 10 sångare att erbjudas plats i tävlingen. I stipendiekommittén sitter Göran Gademan, dramaturg vid GöteborgsOperan, operasångerskan Annalena Persson, musikagenten Dietrich E. Gross, musikagenten Maximilian Schattauer och en representant från Wagner-Sällskapet.

 

Stipendiet omfattar resa, logi och biljetter till ett antal föreställningar under festspelen i Bayreuth sommaren 2024. Där arrangeras ett särskilt program för alla stipendiater från hela världen som kommer till Bayreuth.

 

Den skriftliga ansökan skall innehålla uppgifter om personliga data, utbildning, ev. scenisk erfarenhet, repertoar och annat som sökanden önskar åberopa. Vi vill att du bifogar ett röstprov.

 

Ansökan skickas till Wagner-Sällskapet i Göteborg via e-post till stipendium@wsg.se senast den 18 september 2023.

  År       Stipendiater             Juryns motivering


2024      Maria Sveinungsen                    Årets vinnare har en klar dramatisk röst med långa

        linjer, lika bra på höjden som på djupet. Vi vill med

        detta stipendium uppmuntra till förkovran i Wagners

        värld, där både ord, ton och tolkning är av största vikt.


2023      Eugena Babich                           Med en magnifik stor Wagnerklang känns hon som en

                                                                   självklar vinnare. Hennes lätthet för att tolka två    

                                                                   diametralt olika Wagnerdamer gör att vi ser en fin

                                                                   framtid för henne inom Wagnerfacket.


2022       Helena Hedman                          Med fri och expansiv röst och bra scenisk gestaltning

                                                                    ser vi en wagnersångerska i vardande.

                                                                    

2021       Rebecca Hellbom.                      En kommande Wagnerröst med tätt legato, fin

                                                                    språkkänsla och stark gestaltning. Och det hela 

                                                                    kröntes av ett praktfullt högt C.

 

2020       Georg Källström,  Facebook           Med säker teknik hängiven interpretation och

                                                                    övertonsrik höjd kändes han som en solklar vinnare.

                                                                    Lägg därtill en fin musikalitet, utsökt textning och

                                                                    italienskt snyft i rösten.


2019     Elisabeth Leyser  Hemsida          En strålande insats och långt gången i så unga år

                                                                    ser vi en lysande Wagner-stjärna i framtiden.


2018        Rebecca Fjällsby  Hemsida.          För en fulländad gestaltning med klar textning

                                                                    egaliserad ton och fyllig klang. Ett gediget

                                                                    professionellt framförande. Hon levererade med skönt

                                                                    mörk Wagner-timbre och kommunicerade avspänt

                                                                    som Fricka.

 

2017       Karin Fjellander Hemsida               För ett perfekt framförande av Ariadnes monolog med

                                                                   säker röstbehandling, fin kommunikation och

                                                                   klangfullhet över hela registret. Säkert uttal och

                                                                   språkförståelse. Det samma gäller Elisabeths

                                                                   hälsningssång med absolut fri höjd.


2016        Tanja Soininen Hemsida               Med oerhört säker röstkontroll, undersköna

                                                                   pianissimon och genomgripande gestaltning visade

                                                                   hon såväl i Anna Bolena som Elsa i Lohengrin att

                                                                   hon är en sångerska att räkna med i en bred repertoar.                                 

                                                                                                                                                                                                            

2015        Mikael Onelius                          Med en fin och klar röstplacering håller Mikael Onelius

                                                                   ihop sina stycken med en mogen tolkning och ett

                                                                   självklart musicerande som imponerar. Han ger

                                                                   prov på god genomslagskraft och fin textning.                                  

                                                                     

2014        Susanna Reuter  Hemsida          Susanna Reuter får priset för sin tolkning av ”Träume”

                                                                   ur Wesendoncklieder, där hon uppvisade en

                                                                   fascinerande vacker mezzoklang. Hon gav där prov på 

                                                                   en personlig timbre och ett konstnärligt uttryck.


2013       Charlotta Henricsson                Charlotta Henricson gav oss starka interpretationer

                                                                   med sin sång, visade en självklar musikalitet och stor

                                                                   sångarglädje och vi önskar henne all framgång i

                                                                   hennes framtida karriär.