Bayreuth-Stipendium

Georg Källström, tenor

Elisabeth Leyser, mezzosopran  

Rebecca Fjällsby, mezzosopran

Karin Fjellander, sopran

Tanja Soininen, sopran

Mikael Onelius, tenor

Susanna Reuter, mezzosopran

Charlotta Henricsson, sopran

tillsammans med dåvarande ordförande Lennart Röök


BAYREUTH-STIPENDIUM/ SÅNGARTÄVLING

2021

 

Wagner-Sällskapet i Göteborg bjuder in till sångartävling i Norges Hus söndagen den 25 oktober 2020. Segraren erhåller föreningens Bayreuth-stipendium 2021. 

 

Vi vill ge unga lovande artister möjlighet att resa till Bayreuth och följa Wagner-festspelen sommaren 2021 som inspiration för sin framtida gärning. Vinnarna får chansen att möta, lära känna och inspireras av andra unga lovande Wagner-sångare från hela världen och att etablera kontakter för framtiden.

 

Stipendiet kan sökas av sångare som är född 1986 eller senare och har Richard Wagners musik som intresse. Den sökande förväntas sjunga två stycken varav minst ett ur sin Wagner-repertoar.

 

För att kunna arrangera denna sångtävling under en dag kommer max 10 sångare att erbjudas plats i tävlingen. I stipendiekommittén sitter Göran Gademan, dramaturg vid GöteborgsOperan, operasångerskan Annalena Persson, musikagenten Dietrich E. Gross, musikagenten Maximilian Schattauer och en representant från Wagner-Sällskapet.

 

Stipendiet omfattar resa, logi och biljetter till ett antal föreställningar under festspelen i Bayreuth sommaren 2021. Där arrangeras ett särskilt program för alla stipendiater från hela världen som kommer till Bayreuth.

 

Den skriftliga ansökan skall innehålla uppgifter om personliga data, utbildning, ev. scenisk erfarenhet, repertoar och annat som sökanden önskar åberopa. Vi vill att du bifogar ett röstprov.

 

Ansökan skickas till Wagner-Sällskapet i Göteborg via e-post till stipendium@wsg.se senast den 15 september 2020.

  År       Stipendiater                Juryns motivering


2020       Georg Källström                               Med säker teknik hängiven interpretation och

                                                                    övertonsrik höjd kändes han som en solklar vinnare.

                                                                    Lägg därtill en fin musikalitet, utsökt textning och

                                                                    italienskt snyft i rösten.


2019     Elisabeth Leyser                         En strålande insats och långt gången i så unga år ser 

                                               vi klart en lysande Wagner-stjärna i framtiden.


2018        Rebecca Fjällsby  Hemsida.            För en fulländad gestaltning med klar textning

                                                                     egaliserad ton och fyllig klang. Ett gediget

                                                                     professionellt framförande. Hon levererade med skönt

                                                                     mörk Wagner-timbre och kommunicerade avspänt

                                                                     som Fricka.


 2017       Karin Fjellander   Hemsida.             För ett perfekt framförande av Ariadnes monolog med

                                                                     säker röstbehandling, fin kommunikation och

                                                                     klangfullhet över hela registret. Säkert uttal och

                                                                     språkförståelse. Detsamma gäller Elisabeths

                                                                     hälsningssång med absolut fri höjd.              


2016       Tanja Soininen                               Med oerhört säker röstkontroll, undersköna

                                                                     pianissimon och genomgripande gestaltning visade

                                                                     hon såväl i Anna Bolena som Elsa i Lohengrin att hon

                                                                     är en sångerska att räkna med i en bred repertoar.


2015         Mikael Onelius  Hemsida                Med en fin och klar röstplacering håller Mikael Onelius

                                                                     ihop sina stycken med en mogen tolkning och ett

                                                                     självklart musicerande som imponerar. Han ger prov

                                                                     på god genomslagskraft och fin textning.


2014        Susanna Reuter  Hemsida              Susanna Reuter får priset för sin tolkning av ”Träume”

                                                                     ur Wesendoncklieder, där hon uppvisade en

                                                                     fascinerande vacker mezzoklang. Hon gav där prov på

                                                                     en personlig timbre och ett konstnärligt uttryck.


2013       Charlotta Henricsson                  Charlotta Henricson gav oss starka interpretationer

                                                                     med sin sång, visade en självklar musikalitet och stor

                                                                     sångarglädje och vi önskar henne all framgång i

                                                                     hennes framtida karriär.